Wij zijn de Utrecht Challenge Alliantie

Wij organiseren challenges waarbij studenten en organisaties samenwerken aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in de regio Utrecht

Volgende challenges

Over UCA

De Utrecht Challenge Alliantie is een samenwerkingsverband voor open innovatie, om regionale oplossingen te vinden voor maatschappelijke vraagstukken in samenwerking tussen bedrijven, publieke organisaties, overheden en onderwijsinstellingen. Binnen challenges werken studenten, professionals en burgers samen aan deze vraagstukken, wat leidt tot nieuwe inzichten, kennisontwikkeling en concepten voor innovatieve oplossingen die bijdragen aan gezond en duurzaam stedelijk leven.

De Alliantie zet zich in om samen met organisaties en publiek-private samenwerkingsverbanden concrete innovatievragen te stellen rond maatschappelijke vraagstukken. In samenwerking met onderwijsinstellingen te zorgen dat studenten een rol kunnen spelen in het beantwoorden van deze vragen. Er mede zorg voor dragen dat er uit deze co-creatie ook duurzame oplossingen kunnen ontstaan.

Wat is een challenge

De challenges waar de UCA zich voor inzet zijn korte innovatietrajecten waarbij interdisciplinaire teams intensief samenwerken met burgers en professionals om innovatieve oplossingen te ontwerpen voor maatschappelijke vraagstukken. De trajecten richten zich aan de kant van onderwijs om challenge based learning en zijn bedoeld om bij te dragen aan open innovatie in de regio Utrecht.

Recente challenges

Volgende challenges

Hieronder worden de volgende challenges die gaan plaatsvinden vermeld. Meld je aan voordat de deadline voorbij is om deel te nemen aan de challenge. Zodra er informatie beschikbaar is wordt het hier aangepast.

19-23 april 2021

Living Apart Together Nano-challenge

Aanmelden kan tot 16 april!

Oktober 2021

Sustainable Campus Challenge 2021

Meer informatie volgt binnenkort.

UCA is een initiatief van

Recente challenges

Onze website is momenteel nog in ontwikkeling. Binnenkort wordt de informatie beschikbaar van de challenges die door ons in het verleden zijn georganiseerd hier worden weergeven.

Oktober 2020

Sustainable Campus Challenge

November 2019

Utrecht Mobility Challenge

September 2019

Healthy Living Challenge

April 2019

Meer informatie volgt

Volgende challenges

Living Apart Together Nano-challenge
Sustainable Campus Challenge

Recente challenges

Sustainable Campus Challenge
Utrecht Mobility Challenge
Healthy Living Challenge

Contact

Onze website is momenteel nog in ontwikkeling.
Voor meer informatie over UCA kun je contact opnemen met Erik Mooij.

Utrecht Challenge Alliantie
uca@hu.nl