Verwerking persoongegevens

Voor de betrokken partijen bij de Utrecht Challenge Alliantie is het belangrijk dat we transparant zijn in wat we doen. Zo ook in het geval van jouw privacy en je persoonlijke gegevens. We bewaren en gebruiken enkel persoonsgegevens die rechtstreeks door jou zijn opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons door jou worden verstrekt voor communicatie met jou en met jouw onderwijsinstelling over de challenge waar jij aan deelneemt. Daarnaast nemen we gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen.

Onze website is momenteel nog in ontwikkeling.

Onze website is momenteel nog in ontwikkeling. Er wordt momenteel niks bijgehouden van gegevens, behalve de persoonsgegevens bij het invullen van het formulier om je te in te schrijven voor een challenge. Voor meer informatie over UCA kunt u contact opnemen met Erik Mooij.

Utrecht Challenge Alliantie
erik.mooij@hu.nl